کتاب چرا عقب مانده ایم با نویسندگی دکتر علی محمد ایزدی، بینش جدیدی در قسمت رفتار های اجتماعی بنده برایم اعطا نمود. هرچند سخن این کتاب بر سر عقب ماندگی جامعه ی ایران است، اما تقریبا تمامی مطالب آن در جامعه ی افغانستانی ما نیز صدق می کند.

خلاصه ی عناوین این کتاب بر محور دلایل غقب ماندگی، شخصیت های رفتاری، نظر خارجی ها و داخلی ها در باره ی خلقیات مان (ایران) که تقریبا مشترک است، مشاهده ی کلی از گویش و کنش مان در اجتماع و تحلیل شخصیت های اخلاقی متفاوت است که در نهایت با یک نتیجه گیری گویا و جامع باعث تغییر نگرش خواننده خواهد شد.

برای دانلود کتاب از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود کتاب با فرمت PDF