منوگراف یا پایان نامه ی تحصیلی یکی از پرچالش ترین مراحل دوره ی دانشجویی است که به ویژه برای دانشجویان رشته ی کامپیوتر اگر به خوبی سپری شود قطعا در بازار کار می توان به صورت حرفه ای تری وارد شد و حرفی برای گفتن داشت.

با توجه به نیاز بازار افغانستان بنده موضوعی را تکت نام طراحی و ساخت سیستم مدیریت دواخانه انتخاب نموده و موضوعات مرتبط به آن از قبیل طراحی، تکنولوژی های مورد استفاده برای ساخت و همچنان مراحل انجام کار را به طور کامل تشریح داده ام.

برای دانلود آن از این لینک استفاده نمایید. در صورت نیاز به سورس اصلی برنامه می توانید با ایمیل آدرس exp3rt[@]outlook.com به تماس شده تا برایتان ارسال نمایم.