روز های سخت

By |۱۳۹۸/۶/۷ ،۰۷:۳۵:۲۷ +۰۰:۰۰۰۴ اسد ۱۳۹۸|دلنوشته ها|

هر لحظه از زندگی، انسان شاهد اتفاقاتی است که درس [...]