معرفی و دانلود کتاب «چرا عقب مانده ایم»

By |۱۳۹۸/۷/۲۳ ،۱۰:۲۱:۰۸ +۰۰:۰۰۲۳ میزان ۱۳۹۸|معرفی کتاب|

چرا عقب مانده ایم گزیده ای از کتاب های روان شناختی زیبایی است که باعث شد تحول جدید در رفتار های اجتماعی بنده ایجاد نماید.